Seminarium för journalister

Känner du till Edward Snowden eller ringer det några klockor när du hör namnet Janne Josefsson? Båda dessa är journalister som har ägnat mycket tid och möda åt att gräva i frågor ända tills de har fått reda på fakta som de sedan har delat med resten av omvärlden. Grävande journalister är en särskild inriktning inom denna yrkeskår där det ofta ligger mycket prestige och hårt arbete bakom avslöjandena. Ett känt seminarium för den nyfikne äger rum i olika städer runtom i Sverige varje år och evenemanget heter lämpligt nog Gräv med fokus på svensk politik.

Journalister som vågar

Är du sugen på att ägna dig åt ett skrivande liv, precis som Sara Che

På det berömda grävseminariet kan både journalister och vanliga medborgare komma för att lyssna och inspireras av historierna som berättas där. Om du inte kan vara på plats själv brukar föreläsningarna gå att se i efterhand på UR Play. Förutom föreläsningar och allmän information delas även pris ut, där Årets Gräv är det mest prestigefyllda av dem alla. Nu senast fick Edward Snowden det stora priset efter att han hade avslöjat tvivelaktig information om CIA i USA som han tidigare brukade arbeta för.

En grävande visselblåsare

Att vara en grävande journalist har viss likhet med att vara en visselblåsare, ett begrepp som är mer känt i engelskan som whistle blower. Det innebär att en människa går emot den organisation eller det företag som hen arbetar på och istället gör allmänheten och myndigheterna uppmärksamma på att något inte står rätt till. Edward Snowden brukar kallas för visselblåsare, även om han har fått viss status även som journalist eftersom han själv har förmedlat sina upptäckter. Många journalister strävar efter att någon gång avslöja något riktigt stort.

Att avslöja en stor hemlighet brukar inom journalistiken kallas för att göra ett scoop. Man har fått reda på något som ingen annan vet och nu gäller det att vara så snabb som möjligt för att få ut nyheten innan någon annan tar den från en. Många journalister tävlar om att få scoop, men i själva verket är det väldigt svårt. Vid kontroversiella frågor kan ett scoop även ha starka konsekvenser med sig, som kan påverka livet för den modiga journalisten.

Gräv där du står

Edward Snowden är en man som har gjort realitet av det svenska begreppet ”gräv där du står”. I sitt arbetsliv på CIA i USA märkte han att det verkade pågå topphemliga övervakningsprojekt som inte var godkända. Han började läcka dokument inifrån organisationen samtidigt som han var tvungen att göra sitt yttersta för att inte bli upptäckt. Detta mod var det han prisades för på Gräv 2016, där han under seminariet fick berätta om sina erfarenheter inför alla journalister och besökare på länk från sitt hemliga gömställe.