Regler

Regler för Guldspadetävlingen

 

Klassindelning

Guldspaden delas ut i nio klasser: riks-tv, lokal-tv, riksradio, lokalradio, tidskrifter, dagstidningar >100.000 i upplaga, samt dagstidningar

Kopior

Inlämningen av Guldspaden digitaliseras! För att underlätta nomineringsförfarandet av Guldspadebidrag har vi infört ett digitalt system för inlämning av bidrag.

Digital inlämning

Arbetsbeskrivningen fylls i och skickas in i digitalt format (gäller alla bidrag i alla klasser). Detta görs på http://fgj.inka.se/

Anmälaren börjar med att registrera sig som användare. När registreringen genomförts skickas ett meddelande till angiven e-postadress med inloggningsuppgifter. Använd dessa uppgifter för att logga in och komma åt den digitala arbetsbeskrivningen.

Fyll i alla nödvändiga uppgifter. Tänkt på att döpa det inlämnade bidraget med en kortfattad och beskrivande rubrik som gör att det lätt kan identifieras. Under rubriken filuppladdning laddar du upp själva bidraget.

Text och bild ska bifogas i pdf-form. Video- och ljud i formaten Mpeg4/MP3. Observera att endast dessa filformat gäller. Om du väljer att även skicka med länkar till publiceringar på nätet var noga med att länkarna går direkt till det specifika jobbet och att de finns tillgängliga fram till och med kommande Guldspadeutdelningen.

Alla filer som hör till ett bidrag ska packas i samma fil. Det gör du genom att lägga alla filer i en och samma mapp som du sedan komprimerar. Använd formaten .zip eller .rar när du komprimerar filerna. Det går endast att ladda upp en fil i formuläret. Försöker du ladda upp flera ersätts den tidigare av den nya. OBS! Alla filer ska vara märkta med namn och datum.

Notera det anmälningsnummer som visas på skärmen efter det att anmälan skickats in. Anmälningsnumret anges som meddelande vid inbetalning av anmälningsavgiften. När bidraget skickats in kommer en bekräftelse på att anmälan mottagits att skickas till angiven e-postadress. För att komplettera det inskickade bidraget i efterhand loggar du in med de uppgifter du fått till din e-postadress. Vid komplettering av ett bidrag ska även ett mejl skickas till FGJ:s kansli där eventuella förändringar och tillkommen information beskrivs kortfattat. Vid uppladdning av fler än ett bidrag skapar du en ny användare enligt ovan för varje nytt bidrag. Ha klart för dig vilka regler som gäller för detta.

Regler för bokklassen

Observera att i bokklassen vill juryn ha fysiska exemplar av boken. Inte digitala kopior.

Bidrag i bokklassen skickas till kansliet per post i 10 exemplar märkta med anmälningsnumret (arbetsbeskrivningen fylls i och skickas in digitalt). Kansliet tar gärna emot böcker så tidigt som möjligt.

Arbetsbeskrivning

Upphovsmännen till de inskickade bidragen ska svara på frågor om arbetet i en arbetsbeskrivning.
 Arbetsbeskrivningen fylls i digitalt. Observera att inskickade arbetsbeskrivningar offentliggörs, bland annat på hemsidan www.fgj.se.

Avgift

För varje inlämnat bidrag tas en avgift på 250 kronor ut. Denna betalas in senast samma dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 – 6
Döp betalningen med rubriken på det inlämnade bidraget och ange det anmälningsnummer bidraget tilldelades vid registreringen. Om betalning inte kommer in till FGJ diskvalificeras bidraget.

ANMÄLAN:

De bidrag som ej lämnas in kompletta före deadline deltar ej i tävlingen. Det går alltså inte att komplettera bidrag senare än utsatta tider och datum. Kom ihåg dessa regler.

Nominerade
Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida. Vinnande bidrag ska skickas in till kansliet för framtida arkivering.

Regler