I Guldspadens skugga

Guldspadens gala uppmärksammar avslöjande reportage

 

Sveriges främsta pris för grävande journalistik heter Guldspaden och utdelas vid en årlig gala. Bakom Guldspadens existens står Föreningen grävande journalistik. Guldspadens syfte är att hylla de journalister som är verksamma i Sverige och som genom sitt arbete bidragit till att avslöja eller skildra förhållanden ute i världen, som allmänheten annars inte skulle känna till. Per-Ingemar Persson och andra inflytelserika bloggare har sålunda ingen chans att vinna Guldspaden – de är bara bloggare och inte grävande journalister. Finns det någon fara med att hylla reportage som synliggör förhållanden som är värda att uppmärksammas? En del kritiker menar att den grävande journalistiken alltmer tar till metoder som är tveksamma, exempelvis genom att använda dold kamera.

Guldspadens syfte och mål

Guldspadens syfte är alltså att duktiga journalister hyllas för sina insatser inom grävande. Frågan är om tävlingen hetsar yrkeskåren till att använda exempelvis dold kamera. Som journalist kommer du oftast närmre kärnan om du inte avslöjar vad du arbetar som, å andra sidan gör du ditt jobb under falsk flagg. Hur långt det är tillåtet att dra sina metoder för att komma en sanning på spåren, är det än så länge nog den egna moralen som får avgöra. Det går inte att komma ifrån att Guldspaden kan fungera som en sporre.

Priset instiftades år 1991 och var från början indelat i två klasser, etermedia och tryckt media. Sedan starten har antalet kategorier vuxit och numera ingår hela nio olika klasser. Utöver dessa nio väljer juryn ibland ut hedersomnämnanden. Guldspadens jury består av representanter från Föreningen grävande journalister och näringslivet. En av dessa som ingår i 2016 års jury är Karen Söderberg, som själv prisats för sin journalistiska förmåga och har fått motta Bonniers Stora journalistpriset för lång och framgångsrik tjänst inom yrket.

Varför priset behövs

Tävlingen upplyser om förhållanden i samhället, som är viktiga för allmänheten att känna till. Upptäckten ska vara ny, och det journalistiska arbetet ska ha skett självständigt. Guldspadens mål har varit att hylla de som gjort skillnad, exempelvis har 2014 års vinnare Camilla Zeidorn och hennes reportage ”Lögnen om Barnen uppmärksammats stort. Det var i samband med TV4 och programmet Kalla Fakta som Zeidorn visade hur företaget Stora Enso hade barn som arbetskraft. Något som företaget dessutom visste om, vilket uppdagades i programmet.

Andra prisade vid Guldspadens gala är Daniel Velasco, som i SR dokumentär gjorde flera uppmärksammade avsnitt om ”Nora – Den fastspända flickan”. Serien skapade stor debatt om Nora och hennes upplevelser av svensk vård, speciellt inom psykiatrin. Som lyssnare fick vi höra om tvångsomhändertagande och våldtäkter. Velasco har även gjort en uppföljning till dokumentären, där vi får höra hur Noras liv ser ut idag. Alla avsnitt ligger på Sveriges radios hemsida. Dessa två pristagare, är bara några exempel på personer som använt grävande journalistik i sitt arbete med framgångsrikt resultat.

Årets mest prestigefulla pris

Om det är Guldspadens förtjänst att grävande journalister avslöjar många missförhållanden, både i Sverige och utomlands, får vara osagt. Eventuellt, kan priset bidra till att dagens journalister vill göra ett bra arbete och upptäcka fel och brister ute i samhället. Om de vinnande får motta bronsstatyetten, som designats av konstnären Lars Lodén, kan det bidra till att de fortsätter att kämpa för att upptäcka nya missförhållanden. Som denna text var inne på i början, är det endast var och ens egna samvete som avgör vilka metoder som får användas, så länge de är lagliga.