Föreningen Grävarna – ledande inom grävande journalistik

Grävarna hör till en klassisk del av journalistyrket som riskerar att tappa mark. Grävande journalistik kräver nämligen ofta stora resurser – flera personer kan behöva jobba i veckor får att få ihop material till ett enda uppslag. Dagens journalistik handlar allt mer om att snabbt kunna prestera texter om aktuella händelser. När de riktigt duktiga grävarna lyckas med sitt arbete leder det ofta till stora tidningsrubriker och inte sällan till att makthavare tas ner från sina höga hästar. I Sverige är Föreningen Grävande Journalister viktig för den grävande journalistiken. Med priset Guldspaden belönar man årets bästa exempel på grävande journalistik. Många betraktar guldspaden som det finaste och mest prestigefulla priset man kan vinna inom svensk journalistik.

Grävarna – vad utövar de för typ av journalistik?

Grävande journalistik är ett begrepp som brukar användas för att särskilja en typ av skrivande och research som, snarare än att bara rapportera om händelser, syftar till att avslöja förhållanden som det kan vara svårt och tidskrävande att få fram information om. Nils Hansson, utgivare för Sveriges Televisions mest kända program för grävande journalistik, Uppdrag Granskning, definierar begreppet på följande vis: ”En egen granskning för att publicera uppgifter av stort allmänintresse som annars inte skulle komma fram.” De bästa grävarna offentliggör ofta information som varit svår att få fram eftersom det ligger i någons intresse att den förblir dold. Ett exempel är spelskandalen som avslöjande att stora summor pengar hade satsats på Oddset i förväg under uppgjorda matcher. Journalisten Thomas Malmquist satte stopp för det och nu för tiden är det vanligare att spela online på sidor som onlinecasinobonus24.se där spelarnas säkerhet prioriteras. Grävarna har sålunda förändrat samhället positivt.

Grävande journalistik kan sägas vara undersökande arbete som innebär att inte veta allt på förhand. Ett gräv börjar ofta med en idé eller ett rykte om att allt inte står rätt till, en misstanke som i bästa fall utvecklar sig till ett viktigt scoop. Det kan dock mycket väl visa sig att det inte går att underbygga scoopet eller att det rykte som startade ett gräv helt enkelt var falskt. Då kan stora arbetsinsatser ha gått om intet. Grävande journalister måste vara modiga och tålmodiga då många tips ofta visar sig vara fruktlösa. Dessvärre är det inte så många tidningsredaktioner som ger grävarna det utrymmet idag. Föreningen Grävande Journalister är därför en viktig medieaktör eftersom man värnar om såväl grävarna som yrkesgrupp som om hantverket i sig.

Grävarna utför journalistiskt detektivarbete

Den ärofyllda Guldspaden

Priset Guldspaden delas ut till grävande journalister som i svenska medier, genom självständigt arbete, skildrat förhållanden som tidigare varit okända för allmänheten. En jury bedömer nominerade bidrag och utser vinnaren under det årliga ”Grävarseminariet”. Många ambitiöst genomförda avslöjanden har belönats under årens lopp och priset har bidragit till att ge grävande journalistik det anseendet som den förtjänar. Flera av de främsta grävarna i landet finns med bland vinnarna av Guldspaden.
Guldspaden delas ut inom flera olika kategorier t.ex. tidskrift, webb, radio och bok. Varje år är det alltså flera journalister som belönas och bara att ha nominerats inom en av dessa kategorier är en riktigt bra merit för den skribent som sysslar med grävande journalistik idag. En av de mest uppmärksammade vinnarna av Guldspaden under senare år är Dan Josefson som i kategorin bok belönades för: Mannen som slutade ljuga – berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick. Det var ett arbete som byggde vidare på den bortgångne journalisten Hannes Råstams arbete kring vad många hävdar är den största rättsskandalen någonsin i Sverige. Råstam räknas av grävarna själva som den största svenska grävande journalisten genom tiderna.
Priset Den gyllene dynamon kompletterar Guldspaden genom att vara ett pris till framstående arbetsledare. Utan en redaktion med resurser och höga journalistiska ambitioner är det nämligen omöjligt för grävarna att utföra sitt yrke. Grävarna utför överhuvudtaget ofta ett lagarbete eftersom arbetet kan innehålla många olika moment. Det handlar inte bara om formuleringskonst utan om att ha förmåga att möta människor på ett sådant sätt att de delar med sig av sin information, även om den är känslig. Research är ett annat hantverksområde för journalister som en grävare ofta måste kunna utföra på hög nivå. För arbetsledaren eller redaktionen gäller det att ha mod och integritet nog för att kunna hantera och publicera känsliga och ibland omskakande uppgifter.

Den grävande journalistikens metoder

I sin tidning Scoop och under det årligen återkommande Grävarseminariet brukar Föreningen Grävande Journalister driva diskussionen om vad som är god etik, kraftfulla verktyg och viktiga personliga egenskaper inom yrket. Grävarna har idag större möjligheter än någonsin att skaffa material med hjälp av t.ex. digitalt tillgängliga offentliga register. Uppgifter som införskaffats på olagliga eller på andra sätt tveksamma vägar bör inte publiceras även om innehållet är intressant. Gränsen mellan banbrytande research och oetisk granskning kan ofta vara hårfin och ämnet behöver diskuteras bland grävarna. Förutom Scoop använder Föreningen Grävande Journalister podden Grävpodden för att nå ut med intressant information om sin verksamhet och nyheter inom den grävande journalistiken. Om du är en grävare och t.ex. vill uppdatera din intervjuteknik eller få tips om vilka redaktioner som tar emot material av grävkaraktär är det en bra idé att bli medlem i föreningen.
Föreningen Grävande Journalister anordnar ofta kurser som syftar till att höja nivån inom yrket. Grävarna kan fördjupa sig i ämnen som: ”Lär dig viralgranska”. Där handlar det om att bli bättre på att snabbt och källkritiskt granska material som sprids i t.ex. sociala medier och där får stort genomslag. Andra kurser har haft namn som: ”Bli en webbdetektiv””och ”Hitta nyheten i Excelarket”. Det handlar om korta kurser som går på djupet inom ett, för grävande journalister, betydelsefullt ämne. Kurserna är rabatterade för föreningens medlemmar men även öppna för andra intresserade som kan få ta del av dem. Ofta är det redaktioner som skickar grävande medarbetare på dessa kurser som har högt anseende i branschen och skapar en kontaktyta där journalister med samma inriktning kan träffas och utbyta yrkestips.

Grävande journalistik gör skillnad

Grävarna är en yrkeskategori inom journalistkåren vars intressen bevakas av Föreningen Grävande Journalister som förkortas FGJ. Föreningen är kanske mest känd för att de varje år delar ut priset Guldspaden till avslöjanden som gjorts under det gångna året. Guldspaden är det pris inom journalistik som ges till journalister som blottat allvarliga missförhållanden och vanskötsel på olika nivåer i samhället. Ofta leder sådana artiklar, TV-program eller vad det nu handlar om för format, till förändringar. Människor med makt kan förlora sin position eller till och med åtalas som en följd av god grävande journalistik. Det är alltså journalistik när den är som viktigast det handlar om. Grävande journalistik är resurskrävande och Föreningen Grävande Journalister verkar för att bevara och utveckla arbetssättet. Även i tider då många redaktioner tvingas till nedskärningar.